eNauczanie : Search results (2024)

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z różnorodnymi technikami plastycznymi stosowanymi do prezentacji opracowań studyjnych i projektów w różnych fazach.

Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym w Sali 365 we wtorki

Grupa I. od 11:15 do 13:00

Grupa II. od 13:15 do 15:00

Pracujemy na formacie poziomym A4 papieru rysunkowego o grub. minimum 160g.

Prace graficzne umieszczamy przy prawej krawędzi. Margines wokół arkusza 1cm, a po lewej dodatkowy margines 2cm na wpięcie. Po lewej podpisy i opisy. Czcionka podpisów Arial18 Czcionka opisów Arial12.

Na końcowe zaliczenie kursu należy przedstawić portfolio z pełnym cyklem zadań.

Prace skanować lub fotografować i opatrzyć podpisem. Do fotografii zaleca się używać aplikacji Camscanner, która dobrze radzi sobie z kontrolą białego tła i kontrastem.

Fotografować należy w świetle dziennym.

Rysunki na szarym tle i z brakiem kontrastu nie będą akceptowane.

Harmonogram zajęć

data (wtorek)

temat

03.10

Wykład, wprowadzenie.

10.10, 17.10, 24.10

1. Obraz miasta - szkice

31.10

2 Interpretacja treści fotografii.

2a: Kontur (tusz, kalka)

07.11

2b: Walor

14.11

2c: Kredki

21.11

2d: Akwarela 1

28.11

2d: Akwarela 2

05.12

3. Podstawy kompozycji. Złoty podział, rytm, symetria/asymetria, triada, kontrast. Kreska i walor.

12.12

3b: Kompozycja monochromatyczna.

19.12

3c. Kompozycja kolorystyczna na zadany temat

09.01

3c. Kompozycja kolorystyczna na zadany temat 2

16.01

4. Portfolio (okładka, layout)

23.01

Prezentacje, dyskusja. Ocena

Przybory rysunkowe/plastyczne:

- zestaw ołówków 4B, 2B, HB,

- gumka,

- zestaw cienkopisów 0.3, 0.5, 0.8mm,

- zestaw kredek 6 lub 12 kolorów,

- farby akwarelowe 6 lub 12 kolorów, paleta akwarelowa i 2 pojemniki na wodę

- pędzle akwarelowe dwóch wielkości: cienki oraz okrągły 10 lub 12 z ostrym końcem,

- chusteczki papierowe

- water brush

- tempery lub farby plakatowe, pędzel szeroki płaski ok.15mm

- szkicownik podręczny formatu A4,

- kalka przezroczysta formatu A4,

- papier rysunkowy formatu A4, 160, 200g,

- nóż introligatorski

Temat 1. Obraz miasta - szkice

Temat 1. Obraz miasta - szkice

Zadanie polega na sporządzeniu szybkich szkiców grafitem lub cienkopisem na papierze rysunkowym, po 3 na każdy temat.

Tematy do przedstawienia:

1. Architektura / Natura: zieleń w mieście, relacja pomiędzy elementami konstruowanymi i naturalnymi (rzeźba terenu, budowle inżynierskie, zieleń, woda).

2. Architektura w miejskim otoczeniu: budynki, zespoły zabudowy, place, ulice, skrzyżowania, wewnątrz / zewnątrz.

3. Życie w przestrzeni publicznej - ludzie na placach, ulicach, w parkach, przy pomnikach, fontannach, ruch ludzi, pojazdów.

Prace przedstawić w zatytułowanych działach tematycznych i opatrzyć podpisami co przedstawiają.

Oczekiwane efekty końcowe zajęć:

Szkic grafitem lub cienkopisem na papierze pozwalający ocenić możliwości / poziom wstępnego przygotowania studenta.

Szkicowe notatki są materializacją doświadczenia, szkicowanie pogłębia percepcję. Podczas rysowania nawiązana zostaje relacja z miejscem, niejednokrotnie też z jego mieszkańcami, zaciekawionymi tym, co robimy. Taki zapis pamiętamy znacznie lepiej i bardziej wyraziście niż po zrobieniu zdjęcia. Migawka potrzebuje ułamka sekundy, by precyzyjnie zachować całość obrazu – ale bez interpretacji. Tymczasem interpretacja jest konieczna, żeby uruchomić pamięć, powiązać chwilowe przeżycie ze wspomnieniami, koncepcjami, ideami czy wyobrażeniami, jakie nam towarzyszyły. Naszkicowana scena pozostaje w pamięci dłużej, jest pełniejsza i dużo bardziej wielowarstwowa, staje się trwałym elementem doświadczenia. Wykonanie fotografii nie ułatwia wejścia głębiej w temat, przez co niewiele różni się od pobieżnej konsumpcji powierzchownych obrazów. Aparat bowiem wyręcza mózg w procesie poznawania i rozpoznawania otoczenia.

Szkic z założenia powinien być szybki i spontaniczny, dynamiczny. To wymaga decyzji, dokonywania wyboru kadru in situ, a wszystko po to, aby wydobyć to, co najistotniejsze. Aby to osiągnąć, zazwyczaj musimy pominąć rzeczy drugorzędne, uprościć i skrócić naszą prywatną opowieść o miejscu. Szkicując, tylko z pozoru robimy to powierzchownie – w rzeczywistości zaś chwytamy istotę formy, zatrzymujemy nastrój chwili, podkreślamy charakter i koloryt. Takie podejście w odkrywczy sposób otwiera i poszerza nasze widzenie świata.

Specyficzną formą szkicowania jest tzw. blind sketching - bez patrzenia na kartkę papieru, a jedynie na szkicowany obiekt. Daje to nie tylko zabawne nieraz efekty, ale jest po prostu przydatne w sytuacjach, gdy skupienie na wykonywanym rysunku nie jest możliwe.

Rysunek to dziedzina sztuk pięknych, leżąca u podstaw malarstwa, rzeźby, grafiki, architektury i rzemiosła artystycznego; także technika, w której zostało wykonane dzieło sztuki;

rysunki mogą być wykonywane ołówkiem, kredką, a także tuszem, atramentem lub farbą, sangwiną i sepią; najczęstszym podłożem jest papier; rysunki mogą mieć formę linearną lub światłocieniową (lawowanie); rysunek może stanowić fazę wstępną przy opracowywaniu obrazu, rzeźby (szkic, studium), tkaniny, witrażu, malowidła ściennego, mozaiki (karton) lub stanowić projekt architektoniczny, wzór ornamentalny; rysunek może też być samodzielnym dziełem sztuki; rysunek, znany od czasów prahistorycznych, jako autonomiczna dziedzina sztuki występuje od renesansu.

Temat 2: Interpretacja treści fotografii

Wybór tematu plastycznego / fotografia

Zadanie polega na wyszukaniu interesującego tematu do opracowania plastycznego. Tematami mogą być budynek z jego otoczeniem, bądź założenie urbanistyczne. Wybrany temat należy samodzielnie sfotografować, a z fotografii sporządzić kolorową odbitkę bądź wydruk formatu 20x20cm.

Oczekiwane efekty końcowe zajęć:

Umiejętność obserwacji otoczenia i wyboru interesującego widoku dobrze sformatowanego, będącego później tematem opracowań graficznych / plastycznych.

2 a/ Interpretacja treści fotografii (tusz i kalka)

Zadanie polega na rysunkowym odwzorowaniu wykonanej wcześniej fotografii.

Technika – tusz (pisak) na kalce. Format 20x20cm.

Materiały pomocnicze do zajęć:

• Pisak od ok. 0.3 do 0.5mm.

• Kalka kreślarska formatu A4 .

Oczekiwane efekty końcowe zajęć:

Rysunek tuszem na kalce będący bezpośrednim odwzorowaniem fragmentu rzeczywistości zapisanego w postaci barwnej fotografii.

Umiejętność szybkiego odrysowania / przekopiowania zawartości fotografii na kalce oraz interpretacji / redukcji informacji barwnej do achromatycznej.

2 b/ Interpretacja treści fotografii (walor)

Zadanie polega na rysunkowej interpretacji treści wykonanej wcześniej fotografii. Należy zwrócić szczególna uwagę na światłocień.

Technika – ołówek lub pisak na papierze rysunkowym. Format 20x20cm.

Materiały pomocnicze do zajęć:

• Zestaw ołówków 4B do HB, pisak 0,5

• Gumka

• Papier rysunkowy formatu A4

Oczekiwane efekty końcowe zajęć:

Rysunek na papierze będący subiektywną interpretacją fragmentu rzeczywistości zapisanego w postaci barwnej fotografii.

Umiejętność przeniesienia treści barwnej fotografii na czysty arkusz papieru w sposób niebezpośredni oraz interpretacji / redukcji treści barwnej do postaci achromatycznej.

2 c/ Interpretacja treści fotografii (kredki)

Zadanie polega na rysunkowej interpretacji treści wykonanej wcześniej fotografii. Należy zwrócić szczególna uwagę na światłocień stosując ciepłe kolory do płaszczyzn oświetlonych, a chłodne do części w cieniu.

Technika – kredka na papierze. Format 20x20cm.

Materiały pomocnicze do zajęć:

• Zestaw kredek

• Papier rysunkowy formatu A4

Oczekiwane efekty końcowe zajęć:

Kolorowy rysunek na papierze będący subiektywną interpretacją fragmentu rzeczywistości zapisanego w postaci barwnej fotografii.

Umiejętność przeniesienia treści barwnej fotografii na czysty arkusz papieru w sposób niebezpośredni oraz interpretacji treści i przedstawienia jej w ograniczonej gamie kolorów.

2 d/ Interpretacja treści fotografii (akwarela)

Zadanie polega na malarskiej interpretacji treści wykonanej wcześniej fotografii.

Technika – akwarela na papierze akwarelowym. Format 20x20cm.

Materiały pomocnicze do zajęć:

• Zestaw farb akwarelowych

• Pędzel akwarelowy cienki oraz okrągły 10 lub 12 z ostrym końcem

• 2 pojemniki na wodę

• Papier do akwareli formatu 20x20cm

Oczekiwane efekty końcowe zajęć:

Kolorowa akwarela na papierze będący subiektywną interpretacją fragmentu rzeczywistości zapisanego w postaci barwnej fotografii. Należy zwrócić szczególna uwagę na światłocień stosując ciepłe kolory do płaszczyzn oświetlonych, a chłodne do części w cieniu.

Umiejętność przeniesienia treści barwnej fotografii na czysty arkusz papieru w sposób niebezpośredni oraz interpretacji treści i przedstawienia jej w ograniczonej gamie kolorów.

Temat 3: Podstawy kompozycji

Złoty podział, rytm, symetria/asymetria, triada, kontrast. Kreska i walor

Zadanie polega na wykonaniu kompozycji i odręcznym wypełnianiu jej fragmentów w formacie 20x20cm wykreślonej w proporcjach złotego podziału.

3a/ liniami prostymi rysowanymi odręcznie.

3b/ walorem

3c/ kolorem

Technika - grafit, tusz, tempera (farba plakatowa) lub kolorowy papier

Materiały pomocnicze do zajęć:

• Przybory kreślarskie (ołówek, pisak)

• Tempery, pędzel płaski szeroki

• Papier rysunkowy A4.­­­­­­­

• Kolorowy papier najlepiej namalowany samodzielnie. Zwrócić szczególną uwagę na równomierne malowanie arkuszy papieru. Aby to osiągnąć malować naprzemiennie w dwóch kierunkach i pozwolić farbie spływać na podkład z gazety.

Oczekiwane efekty końcowe zajęć:

Kompozycja monochromatyczna liniami prostymi rysowanymi odręcznie.

Fragmenty arkusza rysunkowego wypełnione liniami w różnych układach oraz walorem w różnej technice (walor ołówkiem, kreskowanie równoległe oraz kropkowanie tuszem, wypełnienie farbą lub kolorowym papierem).

Kompozycja kolorystyczna na zadany temat: PORY ROKU: wiosna, lato, jesień, zima wg podziału na liście studentów.

Rozwinięcie samodzielnej umiejętności panowania nad przyborem kreślarskim oraz nad prowadzoną linią odręczną i malowania. Ćwiczenie dyscypliny i cierpliwości oraz dokładności w rysowaniu i malowaniu.

Opanowanie wiedzy na temat zasad kompozycji plastycznej na arkuszu. Umiejętność używania środków plastycznych do zakomponowania ilustracji założonego zjawiska abstrakcyjnego.

Temat 4: Portfolio

Projekt graficzny portfolio przedstawiającego wszystkie zadania wykonane w semestrze.

Format A4 poziomo. Ilustracje umieszczone po prawej stronie.

Elementy składowe portfolio:

  • okładka z elementem graficznym (np. kompozycja kolorystyczna) oraz następującym tekstem:

Wydział Architektury. Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Sem.1 2023/24.

Techniki plastyczne i prezentacyjne. Prof. Jacek Krenz

imię i nazwisko i numer studenta.

  • Spis treści

1. Obraz miasta - szkice

2. Interpretacja treści fotografii

2a: Kontur

2b: Walor

2c: Kredki

2d: Akwarela

3. Podstawy kompozycji

3a: Kompozycja liniami prostymi

3b: Kompozycja monochromatyczna

3c: Kompozycja kolorystyczna na zadany temat

  • Prezentacje wszystkich zadań z podaniem tematu i opisem.

Arkusze portfolio należy połączyć plastikowym grzbietem wsuwanym.

Zaliczenie

Zaliczenie i ocena przedmiotu nastąpi na podstawie portfolio oraz aktywności na zajęciach.

Literatura

Smith R. Tajemnice warsztatu artysty. Muza S.A, Warszawa 1994

Zell M.: Kurs Rysunku Architektonicznego. ABE Dom Wydawniczy 2008

eNauczanie : Search results (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Gov. Deandrea McKenzie

Last Updated:

Views: 6167

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Gov. Deandrea McKenzie

Birthday: 2001-01-17

Address: Suite 769 2454 Marsha Coves, Debbieton, MS 95002

Phone: +813077629322

Job: Real-Estate Executive

Hobby: Archery, Metal detecting, Kitesurfing, Genealogy, Kitesurfing, Calligraphy, Roller skating

Introduction: My name is Gov. Deandrea McKenzie, I am a spotless, clean, glamorous, sparkling, adventurous, nice, brainy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.